Priključak za usis i potis

Za zupčastu pumpu, hidromotor sa prirubničkim priključkom i još dosta toga!
1. Priključak tip RPA je kolenasti čelični priključak koji se montira na zupčastu pumpu.
Prikljucak1-RPA
2.  Priključak tip RP je kolenasti aluminijumski priključak koji se montira na zupčastu pumpu.
Prikljucak2-RP
3.  Priključak tip RA je kolenasti aluminijumski priključak koji se montira na zupčastu pumpu. 
Prikljucak3-RA
4.  Priključak tip RIA je kolenasti čelični priključak koji se montira na zupčastu pumpu. 
Prikljucak4-RIA
5.  Priključak tip RB je kolenasti čelični priključak koji se montira na zupčastu pumpu. 
Prikljucak5-RB
6.  Priključak tip RGAT je kolenasti čelični priključak koji se montira na zupčastu pumpu. 
Prikljucak6-RGAT
7.  Priključak tip RDA je pravii čelični priključak koji se montira na zupčastu pumpu. 
Prikljucak7-RDA
8.  Priključak tip F je pravi čelični priključak koji se montira na zupčastu pumpu. 
Prikljucak8-F
9.  Priključak tip RPGA je pravii čelični priključak koji se montira na zupčastu pumpu. 
Prikljucak9-RPGA
10.  Priključak tip RSA je čelični priključak koji se montira na zupčastu pumpu. 
Prikljucak10-RSA
11.  Priključak tip RCA čelični priključak koji se montira na zupčastu pumpu. 
Prikljucak11-RCA