13. Hidraulika za snežni plug

U mogućnosti smo da isporučimo kompletnu hidrauliku za snežni plug.
Razvodni blok ima plivajući položaj, kao i mogućnost dodatka za zakretanje.
U mogućnosti smo i da isporučimo kompletan hidraulički agregat napona 12V i 24V.
 

Da nema zime za Vas, tu je Hidraulika Biznis doo !!!