rsd
  • bam
  • eur
0

Hidromotor MR

Ovi hidromotori imaju izlazni obrtni moment od 10 daNm do 61 daNm, a radnu zapreminu od 50 cm3/obrtaju pa do 400 cm3/obrtaju.