rsd
  • bam
  • eur
0

Hidraulički razvodnik za automatsko prebacivanje 4/2

Kada klip dođe u krajnji položaj, tada ovaj razvodnik automatski prebaci i klip se vraća u prvobitan položaj, i tako stalno.