rsd
  • bam
  • eur
0
image15

Manžeta 0398 image15 398-1a Zaptivanje klipova u hidrauličkim cilindrima moguć je ostvariti komplet manžetom sastavljenom od gume ojačane tkaninom i odgovarajućeg potpornog i pritisnog prstena. Uslovi primene komplet manžete 0398   Dozvoljeni pritisak 40 MPa Temperaturni interval -30 do +1000C Radni medijum Hidrauličko ulje tipa H, HL i HLPemulzija ulje-voda tipa HFA emulzija voda-ulje tipa HFB Dozvoljena brzina 0,5 m/s   Monžeta komplet manžete 0398 je relativno jednostavna.