3. Hidraulički cilindri

Proizvodnja cilindara po Vašem zahtevu
Hidraulicni cilindri se proizvode:
-Prečnika do 500 mm
-Radnog hoda do 3000 mm
-Radnog pritiska do 600 bara
Remont cilindara svih veličina i proizvođača uz garanciju.
Ugradnja najsavremeniji zaptivni elemenata uz povoljne cene.